Naar hoofdinhoud

Bewoners denken mee over groen in "hun" Westerzicht

Bewoners denken mee over Westerzicht

Op 27 februari 2024 werd er in het kader van het project Klimaatadaptatie Zeeland een inloopbijeenkomst gehouden voor bewoners van wijk Westerzicht in Vlissingen. Tijdens deze inloopmiddag/ avond werd het schetsontwerp gedeeld voor een vergroeningsplan voor de wijk Westerzicht en konden de buurtbewoners hierop reageren. 

 

Posters tonen wat er kan

ZMf gaf de bewoners aan de hand van kleurrijke posters met aansprekende voorbeelden een toelichting op het thema biodiversiteit. Op de posters lieten we concrete voorbeelden zien van natuur in de bebouwde omgeving en wat er voor hun eigen buurt allemaal mogelijk is.

 

Duim omhoog

Omdat we graag veel draagvlak in de buurt willen creëren, vinden we het belangrijk om de inwoners actief mee te laten denken en doen in het project. Dat begint al bij de ontwerpfase. Daarom vroegen we hen om hun voorkeur aan te geven voor de opties aan natuurmaatregelen in hun buurt. Denk dan aan nestkasten, insectenhotel, stapelmuurtjes, takkenrillen (muur van opgestapelde takken), bloemstroken of ‘ommetjes’, een soort wandelpaadjes waarin je een natuurbeleving hebt. De bewoners konden door het plakken van duimpjes omhoog of omlaag, aangeven wat ze van al deze ideeën vonden en welke hun voorkeur hadden. Op de meeste ideeën werd heel positief gereageerd. Wel noemden sommige bewoners wel de voorwaarde dat er goed en regelmatig onderhoud moet worden gedaan door de gemeente. 

 

Groene werkgroep

Een hand vol mensen heeft zich aangemeld voor de groene werkgroep. Op 2 april 2024 komen we voor het eerst bij elkaar. We gaan dan kijken wat ieders interesse en handigheid is en wat voor wensen er zijn. We hopen dat er veel mensen enthousiast zijn over het aanleggen van een groen ‘ommetje’, een soort natuurroute, door de wijk en dat ze over de concrete aanpak mee willen denken. De mensen van de groene werkgroep kunnen dan helpen bepalen waar en op welke manier we de natuurroute kunnen inrichten, zodat de biodiversiteit er volop ruimte krijgt.  

 

Subsidie voor groene daken en gevels

Vanuit het project Klimaatadaptatie Zeeland is ook subsidie beschikbaar gesteld voor groene daken en gevels. Tijdens de inloopbijeenkomst heeft ZMf onder bewoners gepeild of er interesse is voor het aanleggen van een groen dak of gevel, bijvoorbeeld op schuurtjes. Daarmee worden woonhofjes een stuk groener en kleurijker en dat is weer van waarde voor het klimaatbestendiger maken van de buurt. Groen op daken en aan gevels werkt verkoelend in lange hete periodes, houdt langer water vast als het lang droog is en biedt schuilplekken en voedsel voor onder andere belangrijke insecten en vogels. Benieuwd hoe dat er uit kan zien? Kijk eens op het infoblad.

Bijna 25 bewoner hebben tot nu toe interesse getoond. Dus dat belooft mooie pilots die we waarschijnlijk dit jaar nog kunnen aanleggen! Bovendien kunnen deze pilots andere buurtbewoners ook enthousiast maken voor een groen dak of natuurlijke gevel. Voor bewoners van een huurwoning gaan we daarvoor in gesprek met de woningcorporatie om te kijken wat de wensen zijn en wat er technisch mogelijk is.  

 

Westerzicht klaarmaken voor toekomstige generaties

In Westerzicht krijgt klimaatadaptatie in brede zin aandacht de komende jaren. Niet alleen wordt er vanuit het project Klimaatadaptatie Zeeland een boost gegeven aan biodiversiteit, de gemeente wil heel Westerzicht klaarmaken voor toekomstige generaties! Dat betekent dat ze veel gaan aanpakken.

Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.

Terug naar blog overzicht