Naar hoofdinhoud

Project Westerzicht in Vlissingen

Project Westerzicht in Vlissingen

Gemeente Vlissingen vernieuwt Westerzicht voor de toekomst. In de wijk wordt de riolering en de straat vervangen. Daarnaast maken we de wijk klimaatbestendig, waarbij veel aandacht is voor groen. We investeren flink in deze wijk voor toekomstige generaties. Dankzij de subsidie die we hebben ontvangen kunnen we nog meer aandacht besteden aan het goed regelen van het water en het groener maken van de buurt.

Participatie

Om de bewoners erbij te betrekken zijn er verschillende vormen van participatie gedaan. Zo zijn er 3 inloopbijeenkomsten georganiseerd in de wijk waarbij bewoners het schetsontwerp van de wijk konden bekijken en een reactie achter konden laten. Daarnaast zijn de groene werkgroep en de klankbordgroep middengedeelte Westerzicht opgezet, waarbij bewoners mee kunnen denken en doen over de wijk. Als laatste is er een interessepeiling naar groene daken en gevels gedaan.
Een groen dak vangt water op, biedt voedsel voor insecten en kan verkoelend werken in de zomer. Omdat je zorgt voor meer groen in je buurt draag je met planten op je dak ook bij aan een gezonde en aangename leefomgeving. Daarnaast is het mogelijk om groene gevels aan te leggen. Groene gevels bestaan in verschillende vormen. Het belangrijkste verschil is of de planten aan de gevel zelf groeien of aan een raster dat je aan de gevel hebt bevestigd. Daarnaast kan je ook planten bij je gevel zetten die niet tegen de gevel aan groeien. In dat geval spreken we van een geveltuintje.

Samenwerkingen

Daarnaast werken we in dit project samen met scholen/universiteiten, waarbij de gemeente heeft samengewerkt tijdens de ‘WET-Week’. Ook wordt in samenwerking met andere overheden onderzocht wat de succesverhalen zijn als het gaat om groene bestrating. In samenwerking met de HZ wordt onderzoek gedaan naar ‘groene’’ bestrating. Hierbij wordt onderzocht wat succes verhalen zijn en waarom dit een succes verhaal is. Daarnaast wordt onderzocht waarom sommige ‘groene’ bestratingen geen succesverhalen zijn.

Vergroenen van de wijk

Een ander belangrijk onderdeel is om de wijk te vergroenen samen met het verbeteren van de biodiversiteit. Hiervoor doen we het volgende:

  • Onnodige bestrating verwijderen
  • Door middel van participatie het bewustzijn over vergroening vergroten
  • Doorontwikkeling van zaadmengsels
  • Het verbeteren van de biodiversiteit in de wijk

Als het gaat om de watersystemen doen we het volgende:

  • Een proef met een wadi – regentuin
  • Een gescheiden riolering aanbrengen en zoveel mogelijk het water op een natuurlijke manier laten infiltreren in de bodem
  • Wadi’s aanleggen en de wegen hierop aanpassen. 

Bestaande bomen laten we staan waar het kan en bestrating wordt waar mogelijk vervangen door groen. Beplanting en groenvakken zijn namelijk belangrijk voor de afvoer van regenwater en de biodiversiteit in de wijk. In hete zomers helpt het groen om de omgeving koeler te houden. Verder zorgen we voor voldoende wateropslag langs de wegen. Voor de hele wijk maken we een nieuw ontwerp voor de openbare gebieden. Hierbij worden alle bewoners uit de wijk betrokken. Om de identiteit van de wijk te versterken brengen we historische elementen terug in het heden. Vroeger stond in Westerzicht een belangrijk kasteel (st. Aldegonde) en in het ontwerp komen hier elementen van terug. 

Natuurpad

In het schetsontwerp is onder andere een natuurpad opgenomen. Dit pad loopt door en langs de wijk waarbij, de naam zegt het al, veel aandacht is voor de natuur. Denk hierbij aan het ophangen van vogelkastjes, een bijenhotel, of het maken van takkenrillen of stapelmuurtjes. De uiteindelijke invulling van het natuurpad wordt verder met inwoners bepaald.

Kijk voor meer informatie over Westerzicht op doemee.vlissingen.nl/nl-NL/projects/denk-mee-over-westerzicht 

Terug naar blog overzicht