Naar hoofdinhoud

Klimaatadaptatie Zeeland

Klimaat Adaptatie Zeeland
 • Burgerparticipatie
  Het verhogen van burgerparticipatie door co-creatie. Samen met bewoners en professionals aan de slag.
 • Klimaat
  Een sluitende watercyclus, het versterken van het ecologisch netwerk en voorkomen van het Urban Heat Island Effect.
 • Gezondheid
  Verbeteren van sociale en recreatieve faciliteiten, vergroten van de verkeersveiligheid en verhogen van stikstofcaptatie.
Binnen de maatschappelijke impact richten we ons op de volgende thema’s:
 • Watercyclus
 • Ecologie
 • Co-creatie
 • Recreatie en ontmoeting
 • Urban heat effect
 • Verkeersveiligheid

Het Project

Met het project “Klimaatadaptatie Zeeland” worden er in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg deelprojecten opgezet. Binnen deze “platforms” gaan bewoners samen met kennisinstellingen, overheden, NGO’s en het bedrijfsleven aan de slag om de leefbaarheid, de klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en een gesloten watercycli in deze woonwijken te behouden en te verbeteren.

Lees meer over het project

ideeën kinderen KAZ

Blogs

Bewoners denken mee over inrichting Meanderpark

Lees verderover Bewoners denken mee over inrichting Meanderpark

Bewoners Westerzicht wandelen het (beoogde) natuurpad

Lees verderover Bewoners Westerzicht wandelen het (beoogde) natuurpad

Neem contact op met ons!

Dit project is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partners. 

U kunt contact opnemen met de gemeente Middelburg, die bij dit project penvoerder is, of u neemt contact op met een van de partners.

Naar de contactpagina