Naar hoofdinhoud

ZMf zorgt voor vergroening samen met bewoners

ZMf zorgt voor vergroening samen met bewoners

ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) doet met veel plezier mee aan het driejarig OP Zuid project Klimaatadaptatie Zeeland. Hun rol is het vergroenen van de wijken Dauwendaele in Middelburg (Meanderflat) en de wijk Westerzicht in Vlissingen. De inzet is om dit zo veel mogelijk in samenspraak te doen met de bewoners. Hiermee willen we de wijk aantrekkelijker en klimaatbestandiger maken. Door versteende ruimtes om te ruilen voor meer groen en het planten van bomen kunnen we pieken in het weer beter opvangen, zoals periodes van extreme droogte of juist veel regenval in een korte tijd. 

Verder vergroenen biedt ook kansen voor het herstel, behoud en verbetering van de biodiversiteit. Door verschillende, vaak kleine, maatregelen kan je het groen gevarieerder maken en wordt de wijk aantrekkelijker voor allerlei soorten dieren, zoals vlinders, bijen, vogels, vleermuizen, egels, etc. Denk aan bijvoorbeeld het ophangen van nestkasten, het plaatsen van insectenhotels, het bouwen van stapelmuurtjes en het maken van takkenrillen, bijvoorbeeld door snoeihout of takken van bomen op te stapelen. 

Ook zal in beide wijken door firma DSV zaden, bermen worden ingezaaid met kruiden, bloemen en grassen. Hier wordt gekozen voor zoveel mogelijk inheemse soorten die al van oorsprong hier voorkomen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat en doordat ze hier al langere tijd voorkomen, zijn veel dieren, vogels en insecten hiervan afhankelijk. 

Wist je dat je in je eigen tuin ook heel makkelijk iets kunt doen om jouw leefomgeving klimaatbestendiger te maken? Plant er bijvoorbeel een boom en struiken. Bewoners van Middelburg en Vlissingen konden bijvoorbeeld op 12 september 2023 al gratis inheemse boompjes bestellen bij ZMf. Deze konden ze op 9 december, tijdens het plantseizoen, ophalen en in hun tuin planten. Tegel eruit, boompje erin! Ook kan je als bewoner gedurende het project meedoen met een pilot groene daken en gevels. Een groen dak of gevel doet vaak veel voor bijvoorbeeld een flat, woning, of een schuurtje. Naast dat het mooi staat, is een groen dak of groene gevel ook goed voor de biodiversiteit, vangt deze regenwater af, zorgt die voor verkoeling in de zomer en haalt CO2 uit de lucht. 

Een groene wijk komt er natuurlijk niet zomaar. De gemeente heeft uiteraard een grote rol in het (her)inrichten van de wijk en het beheer. Maar ook jij als inwoner kan een belangrijke rol spelen. Dat begint al bij het meedenken over onderwerpen die hierboven zijn genoemd. En meedoen is net zo belangrijk! In de komende jaren willen we diverse groene activiteiten organiseren voor en door de wijk. Je bent van harte welkom om daarover met ons mee te denken en mee te doen! Heb je belangstelling, meld je dan aan via info@zmf.nl.

Terug naar blog overzicht